Samen verder als ouders………. Een flinke klus, zeker als je nog volop in de afwikkeling van een scheiding zit. Of wanneer het maar niet lukt om, zonder strijd of verhitte discussies, met elkaar afspraken te maken over de kinderen. Een kundige, betrouwbare buitenstaander kan dan veel betekenen

Naast de financiële en juridische afwikkeling van een scheiding of beëindiging van een relatie, zal er rondom de kinderen het nodige moeten worden geregeld en worden overlegd. Een ouderschapsplan wordt bij wet verplicht gesteld. Wanneer er een helder plan is gemaakt en een ieder verder kan met heldere, concrete afspraken, dan kan dit een steunpunt zijn in de verdere uitvoering van de zorg voor de kinderen.Een mediator helpt u daarbij.

Maar ook als het in een later stadium niet lukt om met elkaar goede afspraken te maken over de kinderen……  ook dan kan het waardevol zijn  om, onder begeleiding van een bemiddelaar,  het gesprek hierover aan te gaan.

Marian Stoker is goed thuis in familiezaken  waarin gezag, omgang en communicatie een rol spelen.